Ενημέρωση για το επιδοματικό πρόγραμμα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020»

Υπογράφηκε χθες από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γ. Τσακίρη, η πρόσκληση με τίτλο: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική», η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: Ψ48Θ7Λ7-ΞΚ5). 

Αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττικής 2014-2020) θα διατεθούν μέσω του ειδικού προγράμματος  200.000.000€, για τη χορήγηση κεφαλαίου κίνησης σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Αττικής, που επλήγησαν οι δραστηριότητες τους λόγω covid.

Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο θα είναι από 5.000€ – 50.000€ και η περίοδος υποβολής των αιτήσεων, που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ependyseis.gr/mis θα είναι από τις 12/10/2020 και ώρα 13.00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 6/11/2020 και ώρα 15.00.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους όρους χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης θα παρέχονται από το κεντρικό γραφείο πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 39, 10564 Αθήνα στο τηλ. 2130166100, 2130166 212,214,217,218,219 και 220 και στο e-mail attica-covid@elanet.gr.

Αναλυτικότερη πληροφόρηση:

Που απευθύνεται η πρόσκληση: Σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία COVID19 στην Αττική.

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Τα επιλέξιμα ΚΑΔ αναφέρονται στην πρόσκληση. Όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα από αυτά τα ΚΑΔ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης. Επιπλέον η νομική μορφή της επιχείρησης αναφέρεται στο κεφάλαιο 5.

Που και πότε υποβάλλω αίτηση: Η υποβολή των προτάσεων γίνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) από 12/10/2020 ώρα 13.00 έως 6/11/2020 ώρα 15.00.

Ύψος ενίσχυσης: Κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€.

Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης: Συγκριτική στη βάση των ακόλουθων κριτηρίων:

– Αριθμός εργαζομένων έτους 2019 (25%)

– Κέρδη προ φόρων, τόκων αποσβέσεων προς κύκλο εργασιών

– Κύκλος εργασιών 2ου τριμήνου 2019 προς τον αντίστοιχο του 2020

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

– των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

– των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

– του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

– του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

– του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

–  των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 50.000,00€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 50.000,00€, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 5.000€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση.

Για να διαβάσετε την πρόσκληση κλικ εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΑρχείαΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.