Ευκαιρία να διευκολύνουμε τους συνεπείς που δημιουργούν θέσεις εργασίας!

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, με αφορμή την ολοκλήρωση της διαβούλευσης για τα εργασιακά θέματα, έστειλε επιστολή στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κύριο Γιάννη Βρούτση επισημαίνοντας επιγραμματικά τα σημαντικότερα σημεία που αφορούν το μέλλον όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εκπροσωπεί.  

Ο Πρόεδρος κος Σταύρος Καφούνης δήλωσε ότι «η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας είναι θέμα υψίστης σημασίας γιατί εκτός των άλλων αποτελεί αθέμιτο ανταγωνισμό απέναντι  στους συνεπείς επιχειρηματίες που αγωνίζονται καθημερινά για την επιβίωση τους. Για τον λόγο αυτό  επισημαίνει, ότι έχουμε τώρα μια τεράστια ευκαιρία να διορθώσουμε αγκυλώσεις και να αντιμετωπίσουμε πρακτικά ζητήματα, που θα βοηθήσουν τις συνεπείς επιχειρήσεις να λειτουργήσουν παραγωγικά, περιορίζοντας γραφειοκρατικά και αλλά εμπόδια που έχουν αρνητικό αντίκτυπο τόσο για την αγορά όσο και για την εργασία». 

Το Υπόμνημα αναφέρεται στα σχετικά άρθρα που αφορούν τροποποιήσεις επί θεμάτων εργασίας    του Αναπτυξιακού Πολυνομοσχεδίου και περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 


•    Άρθρο 55   Μέτρα για την προστασία εργαζομένων μερικής απασχόλησης
–    Όταν το ημερήσιο ωράριο  μερικής απασχόλησης εργαζομένου είναι άνω των 4 ωρών να παρέχεται η δυνατότητα  και διακεκομμένης απασχόλησης. 
(Υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις που με την πιθανή κατάργηση αυτής της δυνατότητας και δεδομένου ότι ο εργαζόμενος εργάζεται περισσότερες από 4 ώρες, δεν θα μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους).
–    Την κατάργηση του δικαιώματος προτεραιότητας των μερικώς απασχολούμενων στην επιχείρηση, σε περίπτωση νέας πρόσληψης  για κάλυψη θέσης πλήρους
απασχόλησης. (Είναι βέβαιο ότι κατά την εφαρμογή του, θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που πιθανόν θα διορθώσει και θα διαταράξει αναίτια τις σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων). 
•    Άρθρο  59   Διοικητικές κυρώσεις για αδήλωτη εργασία
–    Σε περίπτωση επιβολής προστίμου αδήλωτης εργασίας να παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη, έγγραφης κατάθεσης εξηγήσεων πριν την επιβολή του προστίμου και να λαμβάνεται υπ’ όψη η συνολική εικόνα και το ιστορικό της επιχείρησης. (Είναι παράλογο να μην μπορεί να απολογηθεί μια συνεπής επιχείρηση και να αιτιολογήσει την θέση της).
–    Να προβλεφθεί η δυνατότητα ενστάσεων κατά της επιβολής προστίμων, σε επιτροπή που θα συγκροτείται από  εκπροσώπους του Υπουργείου, των εργοδοτών και των εργαζομένων. (Είναι ένα μέτρο που πραγματικά θα λειτουργήσει μόνον υπέρ των συνεπών επιχειρήσεων, που τεκμηριωμένα θα μπορέσουν να απολογηθούν πριν προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια. Άλλωστε η μειοψηφούσα θέση των εργοδοτών, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να λειτουργήσει εναντίον των εργαζομένων).
•    Άρθρο 60   Δικαίωμα και προϋποθέσεις έκπτωσης Σε περίπτωση επιβολής προστίμου αδήλωτης εργασίας σε εργοδότη με “λευκό μητρώο” να δίνεται το δικαίωμα έκπτωσης του προστίμου αδήλωτης εργασίας από 10.500  σε 2.500 ευρώ ως επιβράβευση της έως τότε συνεπούς παρουσίας του εργοδότη.
•    Άρθρο  61  Καταβολή προστίμου και μητρώο παραβατών για την αδήλωτη εργασία

Οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες που θα έχουν καταχωρηθεί με καταγραφή παραβάσεων, στο μητρώο επιχειρήσεων του πληροφοριακού συστήματος  ΕΡΓΑΝΗ, να μην αποκλείονται από τις φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις.  
•    Άρθρο 63 Ρύθμιση για την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ)
Ζητούμε την απαλοιφή του άρθρου αυτού προς αποφυγή πρόσθετων προβλημάτων που θα αφορούν ακόμα και τους εργαζόμενους.

Επί  πλέον θεωρούμε σκόπιμο:
•    Στις περιπτώσεις εργαζομένων εκτός έδρας, να δίνεται η δυνατότητα αναγγελίας της υπερωριακής απασχόλησης εκ των υστέρων. (Υπάρχουν επαγγέλματα και εργασίες με απρόβλεπτες καθυστερήσεις (κίνηση, προβλήματα κατά της παράδοση του είδους κλπ , που λόγω αυτού του μέτρου δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν και δημιουργεί απώλειες θέσεων εργασίας)
•    Σε περίπτωση ελέγχου δεξιοτήτων υποψηφίων προς  πρόσληψη (interview), πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα αναγγελίας της συνέντευξης και του τεχνικού τεστ, ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο άδικης επιβολής προστίμων για αδήλωτη εργασία. (Εξ αίτιας αυτού του λόγου έχουν επιβληθεί πολλά άδικα πρόστιμα σε συνεπείς επιχειρήσεις)
•    Να υπάρχει ευελιξία στον έλεγχο υπέρβασης ωραρίου, για μικρό χρονικό διάστημα, κατά την έναρξη και λήξη του ωραρίου. (Στο πλαίσιο της λειτουργίας, προκύπτουν απρόβλεπτες καθυστερήσεις που ο ελεγκτής οφείλει να λαμβάνει υπόψιν του ειδικά όταν ελέγχει μια καθόλα συνεπή και οργανωμένη επιχείρηση)
•    Να αναβαθμιστούν τα υποβαλλόμενα έντυπα του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ώστε οι όποιες τροποποιήσεις να υποβάλλονται και με τη χρήση μηνύματος (sms), μέσω κινητού τηλεφώνου  ή tablet.
•    Να παρέχεται η δυνατότητα, σε ειδικές περιπτώσεις, της παρουσίας ατόμων α’ βαθμού συγγενείας στην επιχείρηση.  (Σε οικογενειακές επιχειρήσεις, η παρουσία συγγενών πρώτου βαθμού είναι συχνή και αφορά μέρος της παράδοσης της οικογένειας στην χώρα μας, αλλά αποτελεί και ένα παγιωμένο τρόπο εκπαίδευσης της νέας γενιάς).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.