Ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη λύση για τον «πέλεκυν» των μεταχρονολογημένων επιταγών τεσσάρων σημείων

Επιστολή προς  τους αρμόδιους Υπουργούς με θέμα τις μεταχρονολογημένες επιταγές έστειλε ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Α, Σταύρος Καφούνης. Στην επιστολή του αφού σημειώνει την ικανοποίηση του για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει η Κυβέρνηση με στόχο να παραμείνει ζωντανός ο παραγωγικός ιστός της χώρας, σημειώνει ότι ο Ε.Σ.Α κρατώντας μια σοβαρή και αξιόπιστη στάση, επιθυμεί να είναι χρήσιμος, όχι μόνο για την εμπορική κοινότητα αλλά και για το σύνολο της κοινωνίας. Έτσι αποφεύγει συνειδητά να τοποθετηθεί άσκοπα, χωρίς εμπεριστατωμένες και τεκμηριωμένες θέσεις, για κρίσιμα ζητήματα. Γι’ αυτό εξάλλου και οι προτάσεις του είναι αποδεκτές από μεγάλο ποσοστό του συνόλου της κοινωνίας.

Σήμερα, συνεχίζει με την επιστολή του ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Α, είναι επιτακτική η ανάγκη να προχωρήσουμε αμέσως στη λύση ενός ακανθώδους θέματος, που εκκρεμεί και αιωρείται ως πέλεκυς πάνω από τα κεφάλια των συντελεστών της ιδιωτικής οικονομίας, αυτού των  μεταχρονολογημένων επιταγών. Επειδή είναι σίγουρο ότι από το τέλος αυτού του μήνα θα βρεθούμε μπροστά σε δυσάρεστες καταστάσεις, είναι απαραίτητο να παρέμβουμε με μια ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία θα βοηθήσει να παραμείνουν ζωντανές οι υγιείς παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, οι νοικοκύρηδες, όπως τους αποκαλούμε, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου. Είναι βέβαιο ότι την επόμενη ημέρα θα τους χρειαστούμε όλους όρθιους και υγιείς.

Έτσι, υπολογίζοντας και τις δυο συναλλασσόμενες πλευρές αλλά  και λαμβάνοντας υπ’ όψιν  απόψεις τόσο από θεωρητικούς, όσο και από πρακτικούς παράγοντες της χώρας, ο κ. Καφούνης προτείνει να εφαρμοσθούν τα ακόλουθα:

  1.  Να δοθεί η δυνατότητα σε όσους κομιστές επιταγών επιθυμούν να μην τις προσκομίσουν στις τράπεζες για είσπραξη και πιθανή σφράγιση (προφανώς με συμφωνία των μερών), αλλά να τις κρατήσουν στην κατοχή τους για διάστημα έως και 90 ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία έκδοσης. Συνεπώς να παραταθεί κατά 90 ημέρες η προθεσμία προς εμφάνιση για πληρωμή ή σφράγιση.
  2. Σε περίπτωση που εμφανιστεί στα τραπεζικά καταστήματα προς πληρωμή μια επιταγή, ενώ δεν υπάρχει το αντίστοιχο ποσό στον λογαριασμό, αυτή να σφραγίζεται μεν, αλλά να παρατείνεται η προθεσμία καταχώρισης στον Τειρεσία για ακόμη 90 ημέρες, αντί για τις ισχύουσες σήμερα 30. Δηλαδή, η καταχώριση στον Τειρεσία να γίνεται 120 ημέρες μετά τη σφράγιση. (Το ίδιο είχε ισχύσει και κατά το διάστημα εφαρμογής των capital controls.)
  3. Οι Τράπεζες να υποχρεούνται αμέσως να παράσχουν χρηματοδότηση στον εκδότη μιας ακάλυπτης επιταγής ίση με το 100% του ποσού της αξίας της, με χορήγηση δυνατότητας υπερανάληψης από τον λογαριασμό από τον οποίο σύρεται η επιταγή, με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και με προνομιακό συμβολικό επιτόκιο. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο χρηματοδότησης ανά πελάτη με βάση τον συνήθη κύκλο εργασιών της επιχείρησης. Από την άλλη, ο πελάτης θα πρέπει να αποδεικνύει την  έκδοση της επιταγής πριν την 10.3.2020 προσκομίζοντας το αντίστοιχο παραστατικό προς εξόφληση του οποίου είχε εκδώσει την επιταγή (π.χ. τιμολόγιο, σύμβαση κλπ). Ας σημειωθεί ότι σήμερα τα επιτόκια διατραπεζικού δανεισμού Euribor είναι αρνητικά και όλες οι κεντρικές τράπεζες προσφέρουν μηδενικά επιτόκια.
  4. Σε περίπτωση που για τον οποιονδήποτε λόγο ο εκδότης μιας μεταχρονολογημένης επιταγής δεν ασκήσει το ως άνω δικαίωμά του (όπως αυτό θα αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της Τράπεζας του εκδότη), ο κομιστής της επιταγής θα δικαιούται άμεσης έκτακτης χρηματοδότησης από την Τράπεζά του, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του χρηματοδοτικού του ορίου,  ίση με το 100% του ποσού της επιταγής. Η άσκηση του παραπάνω δικαιώματος του  κομιστή προϋποθέτει την εκχώρηση στην χρηματοδοτούσα Τράπεζα όλων των  δικαιωμάτων του επί της επιταγής. Και η χρηματοδότηση  αυτή θα έχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.  Θα πρέπει δε να υπάρξει η πρόβλεψη, ότι η Τράπεζα, πριν απαιτήσει από τον πελάτη της – κομιστή της επιταγής- την αξία αυτής, υποχρεούται να στραφεί προηγουμένως κατά του εκδότη της επιταγής και των τυχών οπισθογράφων της. Και σε αυτή την περίπτωση ο κομιστής της επιταγής θα πρέπει να αποδεικνύει την αιτία για την οποία κατέχει την επιταγή, καθώς και τη μεταχρονολογημένη έκδοσή της .

O κ. Καφούνης στο πλαίσιο του «lose-lose» που πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε συμφωνία εν μέσω της κρίσης, αλλά και με το πνεύμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης που πρέπει όλοι να δεικνύουμε κατά τη διάρκεια αυτής της δραματικής κατάστασης καλεί:

1.Όλες τις επιχειρήσεις, αλλά και τους ιδιώτες που μπορούν, να καλύπτουν στο ακέραιο  το σύνολο των υποχρεώσεών  τους, συμπεριλαμβανομένων και των επιταγών που έχουν     εκδώσει,  ώστε να καταστεί ευκολότερη η στήριξη αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

2.Την Κυβέρνηση να διεκδικήσει και να  χρησιμοποιήσει ελαστικότερους  κανόνες καταβολής πόρων από το ΕΣΠΑ προς τις επιχειρήσεις (όπως στο πρόγραμμα «έκτακτο αποθεματικό»), ώστε την επομένη ημέρα που θα πρέπει το σύνολο της οικονομίας να επαναλειτουργήσει, να υπάρχουν διαθέσιμα άμεσα εκταμιεύσιμα κονδύλια για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων και δαπανών-αναγκών.

3.Την Αναπτυξιακή Τράπεζα να παράσχει τα απαραίτητα κονδύλια, ώστε με συμβολικό επιτόκιο να δοθεί η απαραίτητη ένεση ρευστότητας, καθώς και το κεφάλαιο κίνησης που θα βοηθήσει στην επανεκκίνηση των παραγωγικών επενδύσεων, κατά το πρότυπο του παλαιού ΕΤΕΑΝ.                                                

Πάνω από όλα όμως, καλεί όλους τους συμπολίτες μας να επιδείξουν την απαραίτητη σοβαρότητα και ωριμότητα, που θα μας επιτρέψουν να βγούμε πρώτοι από την κρίση και με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα θα αποτελέσει το παράδειγμα πειθαρχίας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης της κατάστασης και θα υποδεχτεί φιλόξενα όλους τους τουρίστες και επισκέπτες που θα επιθυμήσουν να ταξιδέψουν στη χώρα μας.

Κλικ εδώ για να διαβάσετε τη σχετική επιστολή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.