Προαιρετική μείωση ενοικίων – Ενημέρωση & αναλυτικός Πίνακας ΚΑΔ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών με αφορμή  τη δημοσίευση της απόφασης Α.1213/2020 του Υπ. Οικονομικών, σας ενημερώνει ποιοι είναι οι ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων, για την προαιρετική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον του 30% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Σεπτέμβριο 2020, μετά από σχετική συμφωνία μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή.

Οι ιδιοκτήτες των εκμισθωμένων ακινήτων που θα συμφωνήσουν την προαιρετική μείωση των ενοικίων, για να αποκτήσουν το δικαίωμα έκπτωσης φόρου 12% επί του αρχικού ποσού του μισθώματος από τις τρέχουσες ή τις μελλοντικές τους φορολογικές οφειλές, πρέπει η επιχείρηση που νοικιάζει το ακίνητο να ανήκει στις πληττόμενες επιχειρήσεις και ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας της να περιλαμβάνεται στον Πίνακα ΚΑΔ του Παραρτήματος της απόφασης Α.1213/2020.

Σε κάθε άλλη περίπτωση η οποιαδήποτε συναινετική μείωση του ενοικίου, μετά από σχετική συμφωνία μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή είναι εφικτή, χωρίς όμως δικαίωμα έκπτωσης φόρου 12% επί του αρχικού ποσού του μισθώματος για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Αναλυτικότερα, η απόφαση του Υπ. Οικονομικών καθορίζει την διαδικασία και προβλέπει ότι: 

«Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι επιχείρησης η οποία έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 2020 έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020, δύναται να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής μέρους του συνολικού μισθώματος, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, μετά από σχετική συμφωνία μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και ισχύει». 

Κλικ εδώ για να διαβάσετε τον Αναλυτικό Πίνακα ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων που εντάσσονται στην  προαιρετική απαλλαγή καταβολής μισθώματος για τον μήνα Σεπτέμβριο και οι ιδιοκτήτες τους έχουν  δικαίωμα έκπτωσης φόρου 12% επί του αρχικού ποσού του μισθώματοςΑρχείαΑναλυτικός Πίνακας ΚΑΔ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.