Τοποθέτηση με τηλεδιάσκεψη του Προέδρου Σταύρου Καφούνη στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής κατά τη συζήτηση σχετικού νομοσχεδίου

Ο Πρόεδρος Σταύρος Καφούνης ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση που έλαβε ο Ε.Σ.Α από τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, συμμετείχε μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων της Βουλής των Ελλήνων και κατέθεσε παρατηρήσεις σχετικές με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων «Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις».

Αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τον αναβαθμισμένο θεσμικό ρόλο του Συλλόγου, ο πρόεδρος του Ε.Σ.Α έκανε τις κάτωθι παρατηρήσεις σχετικά με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο:

Οι παρεμβάσεις που αφορούν στο παρεμπόριο ταυτίζονται απόλυτα με τα πάγια αιτήματα του Συλλόγου και επιλύουν μακροχρόνιες δυσλειτουργίες. Ζητήθηκε η συγκεκριμενοποίηση  λειτουργίας και στόχων του νέου φορέα, ώστε να υπάρχει συνεχής αξιολόγηση και μετρήσιμο τελικό αποτέλεσμα.

Χαρακτηρίστηκαν ως απόλυτα θετικές οι παρεμβάσεις για τις εξ αποστάσεως συνεδριάσεις και τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ίδρυσης ΙΚΕ, όπως και τα άρθρα που αφορούν στις στρατηγικές επενδύσεις.

Στο άρθρο που προσπαθεί να αναβαθμίσει την έρευνα και ανάπτυξη, ζητήθηκε η ένταξη και των Πανεπιστημίων στα συγκεκριμένα κίνητρα.

Απόλυτα θετικές οι προτάσεις που αφορούν στις Start up επιχειρήσεις, με μόνη παρατήρηση τη δυνατότητα προσωρινού δανεισμού αυτών με μεγαλύτερη ευελιξία και χωρίς επιβαρύνσεις καλύπτοντας εν μέρει το κενό χρηματοδότησης.

Σημειώθηκε ιδιαίτερα και δόθηκε μεγάλη έμφαση στο ότι από το εν λόγω νομοσχέδιο λείπουν σημαντικά πάγια αιτήματα που εκφράζουν το σύνολο του οργανωμένου εμπορίου της χώρας και συγκεκριμένα:

Α. Την κατάργηση του παρωχημένου θεσμού των ενδιάμεσων εκπτώσεων που δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά και δεν επιτρέπουν τη διαμόρφωση χαμηλότερων αρχικών τιμών σε όλα τα είδη. Επισημαίνουμε ότι το εν λόγω αίτημα έχει την απόλυτη συμφωνία όλων των εμπορικών οργανώσεων της χώρας, επιχειρήσεων ανεξαρτήτως περιοχής και μεγέθους, αλλά προσφάτως και την έγγραφη στήριξη του αιτήματος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και από οργανώσεις καταναλωτών.

Β. Την απαγόρευση εμπορικών πράξεων σε εκθέσεις που διενεργούνται σε δημόσιο χώρο, δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό στο στεγασμένο εμπόριο.

Γ. Την κατάργηση του θεσμού των αγορών καταναλωτών, επειδή η πράξη απέδειξε ότι μετασχηματίστηκε σε εργαλείο κερδοσκοπίας επιτήδειων, ενώ εάν τα πραγματικά Ελληνικά προϊόντα προωθηθούν απευθείας από τους ίδιους τους παραγωγούς στις λαϊκές αγορές και σε χαμηλές τιμές, δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης του θεσμού.

Δ. Τη συμμετοχή εκπροσώπων του νόμιμου-στεγασμένου εμπορίου στις επιτροπές  αδειοδότησης άσκησης υπαίθριου εμπορίου και οι άδειες να εκδίδονται από την τοπική αυτοδιοίκηση, λαμβάνοντας υπ’ όψη την  γνώμη των οικείων Εμπορικών Συλλόγων.

Τέλος, ο Πρόεδρος Σταύρος Καφούνης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αλλαγή του περιορισμού του 5% στη χρηματοδότηση από τα Επιμελητήρια, μετατρέποντας το σε «τουλάχιστον 5%», ώστε να εκφράζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση των φορέων σημειώνοντας επίσης, την υποχρεωτική κατάργηση της λέξης «δράσεις» στο εν λόγω άρθρο το οποίο μόνο γραφειοκρατικά εμπόδια δημιουργεί, στερώντας τη στοιχειώδη οικονομική στήριξη των φορέων και οργανώσεων που λειτουργούν προς όφελος της ελεύθερης οικονομίας.

Κλικ εδώ για να δείτε την τοποθέτηση του Προέδρου: https://youtu.be/V_g8RXzMSDU

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.